Holandés

Opwekking 695 Stil met Elise Mannah – Nederland Zingt

Op 463 – Onze Vader in de hemel                                                                               Op 281 – Als een hert dat verlangt naar water
 

Opwekking 407 – Hoe groot zijt Gij                                                                               Opwekking 633 – Agnus Dei
  

Opwekking 430 – Heer, ik prijs Uw grote naam                                                                               Opwekking 733 – Tienduizend redenen
  

Opwekking 642 – de Rivier                                                                                 Opwekking 724 – Vandaag is de dag
   

Opwekking 728 – Herstel, o Heer                                                                               Opwekking 744 – Vrede voor Jerusalem
   

Opwekking 726 – Anker in de Tijd                                                                          Opwekking 716 – Wanneer
   

Opwekking 714 – Uw liefde laat nooit los                                                                            Opwekking 720 – God maakt vrij
   

                         Licht van de wereld                                                                                       Opwekking 665 – Ooit komt er een dag
   

(Op 710) Sela – Gebed om Zegen                                                                            (Op 192) Mission Grace – Ik kom in uw heiligdom binnen
   

Opwekking 599 – Kom tot de Vader                                                                                  Opwekking 581 Til mij op
   

Opwekking 616 – Houd me dicht bij U                                                                            Opwekking 623 – Laat het huis gevuld zijn
   

Opwekking 462 – Aan uw voeten Heer                                                                   Opwekking 461 – Mijn Jezus, mijn redder
   

Opwekking 582 – Jezus, alles geef ik U                                   Opwekking 557 – Laat uw glorie zien
   

Opwekking 488 – Heer ik kom tot U                                                                            Als het leven soms pijn doet
   

Opwekking 687 – Heer wijs mij Uw weg                                                                         Opwekking 539 – Kom, Nu Is De Tijd